در مرداد ماه 1401 گروه صنعتی کرمان موتور از دستاورد جدید خود در تولید خودروی لوکس سواری با نام KMC J7 رونمایی کرد.